15 stycznia o godz. 12.00  w bazylice myszynieckiej zostanie odprawiona uroczysta  Msza święta w intencji zmarłego dwadzieścia lata temu ks. bp Edwarda Samsela, a 17 stycznia o godz 18.00  w Ełku.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Życiorys biskupa

Edward Samsel urodził się 2.01.1940 r. w Myszyńcu. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, szkołę średnią w Szczytnie. W 1958r. wstąpił do WSD w Łomży. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych dnia 23.05.1964r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Czesława Falkowskiego.

W latach 1964-1965 pracował jako wikariusz najpierw w parafii Kołaki Kościelne, później w parafii Poświętne. W 1065r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1969r. studia kontynuował na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz w Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie uzyskując stopień doktora nauk biblijnych.

Po powrocie do kraju pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, pełniąc funkcję wykładowcy Pisma Świętego, prefekta studiów, ojca duchownego oraz rektora, W 1982 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 30.05.1982r. w katedrze łomżyńskiej z raje ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Mikołaja Łasinowskiego. Jako biskup pomocniczy łomżyński pełnił różne obowiązki w strukturach tejże diecezji, a także Konferencji Episkopatu Polski. Był m.in. wikariuszem generalnym Biskupa Łomżyńskiego, członkiem Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa i Powołań Kapłańskich, delegatem Episkopatu ds. nowych ruchów Katolickich, asystentem Rady Ruchów Katolickich, członkiem Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich.

W marcu 1992r. został biskupem pomocniczym nowoutworzonej diecezji ełckiej. W strukturach diecezjalnych diecezji ełckiej był wikariuszem generalnym, wykładowcą Pisma Świętego w Seminarium Duchownym oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym, rektorem Instytutu Teologicznego, członkiem Kolegium Konsułatorów i Rady Kapłańskiej, delegatem ds. II Synodu Plenarnego. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego.

Posługę pasterską biskupa Edwarda Samsela cechowała także stała i wielka troska o odradzający się Kościół Chrystusowy za wschodnią granicą Polski. Jej wyrazem były nie tylko wizyty z posługą sakramentalną w licznych parafiach, ale także obowiązki profesora Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, które pełni nieprzerwanie od 1993 roku.

Dnia 16.11.2000r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Biskupa Edwarda Samsela Biskupem Ełckim. Ingres do ełckiej katedry odbył się 16.12.2000r.

Dnia 7.01.2003r. w godzinach przedpołudniowych Ksiądz Biskup doznał rozległego zawału serca. Został przewieziony do kliniki w Białymstoku. Gdzie zmarł dnia 17.01.2003r. o godz.550 nad ranem.

Ksiądz Biskup został pochowany w katedrze ełckiej, w tymczasowej krypcie Biskupów Ełckich dnia 19.01.2003r.

Jego zawołaniem Biskupim były słowa: SPES UNICA.

Ten dobry Biskup - Człowiek Wielkiego Serca, Bezgranicznego Zaufania, Człowiek Pokoju -choć zbyt szybko spalił się w ofiarnej posłudze innym, żyje nadal w sercach wielu i wskazuje (kogę, jak żyć godnie i uczciwie. Uczył szacunku i miłości wobec każdego człowieka.


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

przesunięcie w czasie-

Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

      Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

     Porządek Mszy Świętych

  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30;

                       12.00; 17.00;

  Dni powszednie: 7.00; 17.00;

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie