We wrześniu zawiązała się  licząca ok. 90 osób wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”, która przyniosła widoczne poruszenie duchowe w naszej parafii. Do wspólnoty należą ludzie, którzy chcą wzrastać w wierze i być bliżej Jezusa. Część z nich była zaangażowana w Kościele, część zapragnęła doświadczyć pogłębionego życia duchowego po uczestnictwie w rekolekcjach „Nowe Życie” czy „Seminarium Odnowy Wiary” a dla niektórych są to pierwsze kroki ku zawiązaniu prawdziwej przyjaźni z Jezusem – Oblubieńcem. Wspólnota jest zróżnicowana pod względem wiekowym. Najmłodsze osoby mają ok. 20 lat, najstarsze ok. 60.

 

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zalicza się do nurtu nowych wspólnot w Kościele katolickim, które mają związek z doświadczeniami Odnowy Charyzmatycznej.  Wspólnota powstała w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. W diecezji łomżyńskiej myszyniecka wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” jest trzecią obok wspólnot z parafii św. Brunona i św. Andrzeja Boboli w Łomży. W Polsce i poza jej granicami jest 85 wspólnot, do których łącznie należy ok 7,5 tysiąca osób. Więcej informacji o wspólnocie na stronie: www.przyjacieleoblubienca.pl

Członkowie wspólnoty odkąd zasilili jej szeregi, zaczęli prowadzić pogłębione życie duchowe. Przede wszystkim zaczęli postrzegać Jezusa jako swojego najbliższego przyjaciela. „Przyjaciela” a więc nie znajomego czy kolegi. Od teraz nie chcą zatrzymywać się na poziomie przeciętności – pragną głębokiej i żywej wiary. Mają świadomość, że to właśnie ona nieustannie przemienia ich życie. Oprócz tego trwanie we wspólnocie przynosi także inne, konkretne owoce, m. in. kształtuje międzyludzkie więzi lub umożliwia podejmowanie dobrych dzieł na rzecz parafii. Na  przykład ostatnio cała nasza wspólnota włączyła się w akcje „Szlachetna Paczka”, gdzie wspólnymi siłami przygotowaliśmy świąteczne prezenty dla pewnej potrzebującej rodziny.

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” w naszej parafii spotyka się we wtorki o godz. 19.00 w  Bazylice. W każdym tygodniu spotkania przybierają różne formy. W jednym tygodniu jest konferencja, świadectwa głoszone przez zapraszanych gości i adoracja Najświętszego Sakramentu. W drugim tygodniu jest  Msza Św. w intencji członków wspólnoty, i dwa razy w miesiącu jest konferencja i spotkanie w grupach, podczas których Przyjaciele Oblubieńca dzielą się spostrzeżeniami z rozważanego w danym tygodniu Słowa Bożego. Zarówno fragmenty Pisma Św., jak też rozważania zawarte są w tematycznych podręcznikach formacyjnych, które każdy przyjaciel Oblubieńca rozważa indywidualnie w domu.Aktualnie przez ostatnie 3 miesiące korzystaliśmy z podręcznika „Szkoła Modlitwy”, dzięki któremu mogliśmy się dużo dowiedzieć o istocie, rozwoju, lub o przeszkodach w modlitwie.  Opiekunem duchowym Wspólnoty jest wikariusz myszynieckiej parafii – ks. Andrzej Surdykowski, który prowadził Seminarium Odnowy Wiary, dzięki czemu możliwe było zawiązanie wspólnoty.

Osoby ze wspólnoty doskonale się rozumieją, nie wstydzą się swojej wiary i wiedzą, że to trwanie we Wspólnocie daje dużo radości. Oto kilka świadectw:

Dotychczas  nie potrafiłam cieszyć się życiem, które zdawało się być pasmem obowiązków czy niepowodzeń, ciągle było coś nie tak. Odkąd jestem we wspólnocie wszystko się zmieniło. Odnalazłam światło i radość życia. Wiem, że to Jezus jest w Jego centrum i to On mnie prowadzi! – mówi Magda.

Zawsze byłam blisko Kościoła, angażowałam się w życie parafialne, zwłaszcza od strony muzycznej, ale brakowało w tym głębi. Dopiero wspólnota przyniosła mi pewne „odświeżenie” życia i przewartościowanie wielu spraw. Łatwiej mi świadczyć o sprawach dotyczących wiary. Także modlitwa przybrała inny wymiar. Doceniłam to, jak wiele otrzymałam – za to dziękuję Bogu i wielbię Go a nie jak dotychczas proszę o jeszcze więcej. Mam w sobie więcej pokory i pokój serca, bo zawierzyłam wszystko Jezusowi. Żyję pełnią! – zaznacza Milena.

Trwanie we wspólnocie napełniło mnie niesamowitym spokojem i cierpliwością, zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi. Nie sądziłam, że można aż tak. Wiem, że to są konkretne owoce Ducha Św. i jak ważne jest przyzywanie Go w codziennym życiu. Zaczęłam czytać Pismo Św. oraz książki o tematyce związanej z wiarą. Dotąd brakowało mi chęci i przede wszystkim wiary, aby zacząć się umacniać również przez lekturę. Chwała Panu! – mówi Basia.

We wspólnocie odnalazłem nowych znajomych oraz zawiązałem relacje z ludźmi, z którymi byłem tylko na „dzień dobry”. Nie są to ludzie, którzy szukają jakichś korzyści z tych znajomości albo tacy, którym powie się o swoich uczuciach a oni tego nie zrozumieją, co gorsza – przekażą to komuś dalej. Tutaj każdy się otwiera, mówi o tym, jakie zmiany zachodzą w życiu po rozważaniach Słowa Bożego. – stwierdza Marek.

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Chcemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – w Jezusie, który jest jedynym Oblubieńcem Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca.

Milena Nalewajk


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

przesunięcie w czasie-

Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

      Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

     Porządek Mszy Świętych

  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30;

                       12.00; 17.00;

  Dni powszednie: 7.00; 17.00;

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

  

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie