• 1 listopada w Bazylice św. Marcina w Myszyńcu miał miejsce Wieczór Uwielbienia ze Świętymi w obecności Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Na początku spotkania dzieci w uroczystej procesji wniosły relikwie: św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Alberta Chmielowskiego, bł. Honorata Koźmińskiego, św. Stanisława Kostki i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.Następnie do ołtarza ruszyła procesja dzieci przebranych za ulubionych świętych, każde ze symboliczną świecą – symbolem światła, którym jest Jezus Chrystus. Dzieci z pomocą rodziców trafnie dobrały stroje zgodne  z wizerunkami świętych. Nie zabrakło m. in.: św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kostki, św. Huberta, św. Krzysztofa, o. Pio czy Maryi i Józefa. Na twarzy każdego świętego gościł szczery, dziecięcy uśmiech. Na koniec przebrane dzieci otrzymały słodkie upominki.

Podczas tego wyjątkowego spotkania zgromadzeni wierni uwielbiali Boga za przykład życia świętych i prosili o ich wstawiennictwo. Modlitwą śpiewem Wieczór Uwielbienia uświetniła schola „Sursum Corda”.

Milena Nalewajk


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

VIII 2020 r. - Liban

IV 2021r. - Izrael

VII 2012r. - Izrael

Nasze ostatnie publikacje:

A już niebawem :

 

'Ojcze nasz'- zapis kurpiowski

          Łojce nas

Łojce nas, chtórnyś je w ńebźe
        Śwęć śë jińë Twoje
    Przydź Królestwo Twoje
        Bądź wolå Twoja
   Jeko w ńebźe tak ji na źëńi
  Chleba naségo powsednégo
         Dåj nóm dźiśåj
   Ji łodpuść nóm nase źiny
    Jeko ji my łodpuscómy
        Nasëm źinowajcóm
 Ji ńe wódź nas na pokusëńe
   Łale nas zbåw łode złégo
                Łamën.

 

 Ofiary na REMONT BAZYLIKI

              nr konta:

34892000010002211620000120

             Bóg zapłać!

Grób Św. Jana Pawła II

 

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Pogoda

Media katolickie